Örebro University

Thụy Điển Thụy Điển

422 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học Y (Đại Cương) được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Örebro University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

351

TỔNG ĐIỂM

42.4%

GIẢNG DẠY

17.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

52.2%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

36%

NGHIÊN CỨU

21.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

88.7%

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Sweden

SEK51,120

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Study in Sweden

SEK45,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

SEK80,430

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!