Karolinska Institutet

Thụy Điển Thụy Điển

608 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 36

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Karolinska Institutet

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

36

TỔNG ĐIỂM

76%

GIẢNG DẠY

57.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

87.3%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

71.4%

NGHIÊN CỨU

72.2%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

95.8%
Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

42

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Sweden

SEK51,120

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI
Nguồn: Study in Sweden

SEK45,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

SEK180,000

BẬC CAO HỌC

SEK187,220

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!