Jönköping University Foundation

Thụy Điển Thụy Điển

750 LƯỢT XEM

Khóa học Phát Triển Trẻ Em (Giáo Dục) được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Đại học Jönköping (Jönköping University (JU)) là một trong ba học viện tư thục phi lợi nhuận của Thụy Điển, chuyên đào tạo hệ đại học, tiến sỹ. JU hoạt động dựa trên sự cho phép của Chính phủ Thụy Điển, tuân theo các quy định bằng cấp quốc gia & những yêu cầu về chất lượng. Giáo dục & nghiên cứu được tổ chức đào tạo tại 4 trường trực thuộc bao gồm kinh doanh quốc tế Jönköping, giao dục & truyền thông, kỹ thuật, khoa học sức khỏe.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Jönköping University Foundation

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SEK102,360

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

SEK57,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

SEK118,750

BẬC CAO HỌC

SEK125,140

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!