Pompeu Fabra University

Tây Ban Nha Tây Ban Nha

75 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 186

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Pompeu Fabra (UPF) là cơ sở giáo dục của Tây Ban Nha. Các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh tại trường gồm có: Kinh tế Kinh doanh Quốc tế, Khoa học Y tế, Khoa học Chính trị và Xã hội, và Công nghệ thông tin và truyền thông. UPF có lượng lớn sinh viên quốc tế theo học các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại trường.

Các ngành học tại Pompeu Fabra University

  • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Luật Luật
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
  • Nhân văn Nhân văn
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Pompeu Fabra University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2023
Nguồn: THE

186

Bảng xếp hạng QS 2024
Nguồn: QS

310

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2022
Nguồn: ARWU

301

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT
Nguồn: Study in Spain

€11,400

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

€4,668

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€6,800

BẬC CAO HỌC

€9,030

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học