University of Utah Asia Campus

Hàn Quốc Hàn Quốc

80 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The University of Utah Asia Campus, or “the UAC” as it is commonly known, is one of the founding institutions of the Incheon Global Campus. Students here receive a University of Utah degree while being taught and mentored by high-caliber faculty appointed at the University of Utah in South Korea. The undergraduate students spend three years studying at the University of Utah Asia Campus in South Korea and one year studying in the Salt Lake City campus in Utah. Everything on our Asia Campus is the same as the Salt Lake Campus: all of the classes are taught in English, all of the faculty are approved by the Salt Lake Campus, the students’ diplomas and transcripts look the same. The only difference is that our graduates earn their university degrees while experiencing two countries and gaining a truly unique experience.

Các ngành học tại University of Utah Asia Campus

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kiến trúc và Xây dựng Kiến trúc và Xây dựng
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Utah Asia Campus

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

₩21,473,904

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

₩7,034,786

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

₩20,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!