Sungkyunkwan University (SKKU)

Hàn Quốc Hàn Quốc

184 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 101

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Sungkyunkwan University (SKKU)

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

101

TỔNG ĐIỂM

61.7%

GIẢNG DẠY

55.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

55%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

98.1%

NGHIÊN CỨU

60.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

67.8%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

88

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

₩21,473,904

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

₩7,034,786

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

₩9,331,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!