Sungkyunkwan University (SKKU)

Hàn Quốc Hàn Quốc

473 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 89

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Sungkyunkwan University (SKKU)

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

89

TỔNG ĐIỂM

63%

GIẢNG DẠY

57.6%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

51.1%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

97.3%

NGHIÊN CỨU

61.2%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

70.3%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

95

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2019
Nguồn: ARWU

151

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

₩21,473,904

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

₩7,034,786

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

₩9,331,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!