Sungkyunkwan University (SKKU)

Hàn Quốc Hàn Quốc

5215 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 82

Tổng quan

Tổng quan

Sungkyunkwan University (SKKU) is the oldest University in East Asia, tracing its origins back to 1398. The University is attended by about 35,000 undergraduate and graduate students spread over two campuses, one for Humanities and Social Sciences and the other for Natural Sciences. A number of departments offer nearly 2000 undergraduate and graduate courses in English. The University has partnered with Samsung since 1996 supporting various research projects. Support services for international students include scholarships and housing options.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Sungkyunkwan University (SKKU)

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

82

TỔNG ĐIỂM

63.7%

GIẢNG DẠY

58.4%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

48.8%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

96.9%

NGHIÊN CỨU

59.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

74.8%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

100

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2018
Nguồn: ARWU

151

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

₩21,473,904

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

₩7,034,786

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

₩9,331,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!