Sogang University

Hàn Quốc Hàn Quốc

148 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Tổng quan

Tổng quan

Sogang University, South Korea, founded in 1960, is a well-known liberal arts university. The highly ranked University is also known for its accomplishments in research and consists of 27 undergraduate departments and one graduate school. Undergraduate courses taught in English are offered in the Social Sciences, Natural Sciences and Engineering while graduate courses in English are offered in Economics, Business, Education, Public Policy and International Studies. The University offers international students scholarships and help with housing, medical insurance and social support.

Các ngành học tại Sogang University

  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Nhân văn Nhân văn
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Sogang University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

801

TỔNG ĐIỂM

25.1%

GIẢNG DẠY

13.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

43.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

33.5%

NGHIÊN CỨU

7.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

50.5%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

494

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

₩21,473,904

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

₩7,034,786

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!