Kyung Hee University

Hàn Quốc Hàn Quốc

300 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 251

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Kyung Hee University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

251

TỔNG ĐIỂM

48.1%

GIẢNG DẠY

35.5%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

63.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

89.7%

NGHIÊN CỨU

40.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

64.6%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

264

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

401

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

₩21,473,904

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

₩7,034,786

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

₩3,147,000

BẬC CAO HỌC

₩11,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học