Kyung Hee University

Hàn Quốc Hàn Quốc

2387 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Tổng quan

Tổng quan

Kyung Hee University is a research focused university with three campuses in South Korea. The privately funded University won the UNESCO Prize for Peace Education in 1993 and is partnered with the UN to promote international peace. The University offers undergraduate programs in English through its College of Humanities, College of Foreign Language and Literature and College of International Studies. Many of the graduate schools in the University, including Business, Education and Technology Management offer programs in English. Kyung Hee University provides several scholarships and helps international students with housing and tutoring.

Các ngành học tại Kyung Hee University

  • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
  • Nhân văn Nhân văn
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Kyung Hee University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

351

TỔNG ĐIỂM

41.7%

GIẢNG DẠY

33.9%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

64.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

86.9%

NGHIÊN CỨU

38.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

50.3%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

264

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2018
Nguồn: ARWU

301

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

₩21,473,904

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

₩7,034,786

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

₩3,147,000

BẬC CAO HỌC

₩11,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!