Korea University

Hàn Quốc Hàn Quốc

379 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 167

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Korea University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

167

TỔNG ĐIỂM

56.3%

GIẢNG DẠY

48.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

53.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

96.2%

NGHIÊN CỨU

50.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

67.6%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

69

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

₩21,473,904

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

₩7,034,786

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

₩3,560,000

BẬC CAO HỌC

₩12,704,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!