Korea University

Hàn Quốc Hàn Quốc

7063 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 198

Khóa học được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Korea University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

198

TỔNG ĐIỂM

53.2%

GIẢNG DẠY

48.4%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

50.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

98.3%

NGHIÊN CỨU

50.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

58.1%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

86

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2018
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

₩21,473,904

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

₩7,034,786

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

₩3,560,000

BẬC CAO HỌC

₩12,704,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!