Korea Advanced Institute of Science and Technology

Hàn Quốc Hàn Quốc

3573 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 102

Khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế được chọn riêng cho bạn Các khóa học dành cho bạn
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tổng quan

Tổng quan

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KIST) was the first Science and Technology research institute to be founded in South Korea. Established in 1966, the government funded University has a strong focus on research and development. KIST partners with several leading technological institutes world-wide and has several campuses including one in Europe. KIST offers various programs in English covering subject areas including Biological Chemistry, Biomedical Engineering, Neuroscience and Robotics. Services that KIST offers international students include scholarships, medical insurance and on-campus housing.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Korea Advanced Institute of Science and Technology

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

102

TỔNG ĐIỂM

61.8%

GIẢNG DẠY

61.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

35.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

99.9%

NGHIÊN CỨU

59.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

67.8%
Bảng xếp hạng QS 2018/2019
Nguồn: QS

40

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2018
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

₩21,473,904

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

₩7,034,786

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

₩6,866,000

BẬC CAO HỌC

₩9,874,430

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!