Korea Advanced Institute of Science and Technology

Hàn Quốc Hàn Quốc

532 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 99

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Korea Advanced Institute of Science and Technology

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

99

TỔNG ĐIỂM

62.3%

GIẢNG DẠY

64.1%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

38%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

100%

NGHIÊN CỨU

66.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

59.3%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

41

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

201

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

₩21,473,904

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

₩7,034,786

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

₩6,866,000

BẬC CAO HỌC

₩9,874,430

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học