Gwangju Institute of Science and Technology

Hàn Quốc Hàn Quốc

150 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Tổng quan

Tổng quan

Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), South Korea, was founded in 1992, and has been ranked second in the world and first in Asia for seven consecutive years (QS World University Rankings2015/16 in the category of citations per faculty). The publicly owned University has a strong research focus and partners with organizations like Caltech. GIST offers study options covering subject areas including Mechatronics, Life Sciences and Information and Communications. On-campus housing and scholarships are some of the support services the University offers international students.

Các ngành học tại Gwangju Institute of Science and Technology

  • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Gwangju Institute of Science and Technology

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

401

TỔNG ĐIỂM

38.8%

GIẢNG DẠY

40%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

33.9%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

57%

NGHIÊN CỨU

39.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

39.3%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

295

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

₩21,473,904

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

₩7,034,786

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

₩6,830,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!