Ewha Womans University

Hàn Quốc Hàn Quốc

226 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Ewha Womans University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2020
Nguồn: THE

601

TỔNG ĐIỂM

28.3%

GIẢNG DẠY

29.9%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

46.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

69.9%

NGHIÊN CỨU

30.8%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

31.4%
Bảng xếp hạng QS 2020
Nguồn: QS

331

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

₩21,473,904

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

₩7,034,786

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!