TUM Asia

Singapore Singapore

68 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Học viện Khoa học và Công nghệ Đức (GIST) là một cơ sở của trường Technische Universitat Munchen ở Singapore. GIST cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục nổi bật chất lượng cao nhất và các chương trình có mối liên hệ với ngành trong các chương trình Thạc sỹ Khoa học Hóa công nghiệp, Thiết kế Mạch ghép, Hệ thống Giao thông thông minh, Khoa hcoj vi điện tử, Cơ khí hàng không, Hóa công nghiệp, Thiết kế Mạch ghép và vi điện tử.

Các ngành học tại TUM Asia

  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại TUM Asia

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$8,238

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

SG$8,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

SG$19,080

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!