Tổng quan

Tổng quan

Trent Global là một nhà cung cấp học tập phân bổ hiện đại, năng động và được thành lập đã lâu, hết mình vì sự cung cấp các chương trình cấp bằng chất lượng cao và cấp bằng đại học nước ngoài, các chương trình này có tính khích lệ và phù hợp về mặt học thuật. Các khóa học được tổ chức với các trình độ sau - cấp chứng chỉ, cấp bằng, chương trình đại học và thạc sỹ. Trent tổ chức các chương trình cấp bằng trong các chuyên ngành Quản lý Cơ sở vật chất, Quản lý Dự án Xây dựng, Khảo sát số lượng, Khảo sát xây dựng, và Quản lý Tài chính Xây dựng.

Các ngành học tại Trent Global College of Technology and Management

  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kiến trúc và Xây dựng Kiến trúc và Xây dựng
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Trent Global College of Technology and Management

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$8,238

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

SG$8,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

SG$8,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!