Tourism Management Institute of Singapore (TMIS)

Singapore Singapore

44 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Viện Quản lý Du lịch của Singapore được thành lập vào ngày 16 tháng 11 năm 2000, trước đây là Trung tâm Nghiên cứu liên quan đến du lịch, được thành lập vào năm 1987. Nó nằm ở Singapore và là chi nhánh của Hiệp hội quốc gia của các công ty du lịch Singapore. Là trung tâm đào tạo được cục Du lịch Singapore phê duyệt, viện đã đào tạo hơn 40.000 sinh viên cho ngành du lịch. Viện cung cấp một phổ rộng các khóa học liên quan đến du lịch, từ lấy giấy chứng chỉ cho đến lấy văn bằng. Đây là Viện Giáo dục và Đào tạo liên tục quốc gia đầu tiên cung cấp đào tạo thực tế cho các tour du lịch và các ngành dịch vụ khách sạn.

Các ngành học tại Tourism Management Institute of Singapore (TMIS)

  • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
  • Kiến trúc và Xây dựng Kiến trúc và Xây dựng
  • Nhân văn Nhân văn
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Tourism Management Institute of Singapore (TMIS)

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$8,238

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

SG$8,400

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học