Tổng quan

Tổng quan

Textile and Fashion Industry Training Centre, based in Singapore, is the training arm of the Textile & Fashion Federation and the first Continuing Education and Training Centre for the Textile and Fashion industry in Singapore. It offers specially designed programmes to prepare students for a creative career in the highly competitive fashion industry and help industry professionals develop and specialise. Subject areas covered include Merchandising and Marketing; Apparel Design and Product Development; Industrial Engineering, Quality, and Production; Footwear Design and Product Development. The Centre has local and global fashion collaborations and stays in line with leading national and international fashion industry standards.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Textile and Fashion Industry Training Centre

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$8,238

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

SG$8,400

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!