Temple University

Singapore Singapore

20 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Temple là lớn, nổi tiếng, trường đại học liên quan đến nhà nước rất tôn trọng nằm ở Philadelphia, Pennsylvania. Được thành lập vào năm 1884, trường đại học 126 năm tuổi là ngày nay các trường đại học 26 lớn nhất tại Hoa Kỳ và một trong những trung tâm hàng đầu của quốc gia của giáo dục nghề nghiệp. Đại học Temple, được công nhận bởi Hoa Trung Hiệp hội các trường cao đẳng và các trường, kiểm định các trường cao đẳng và đại học ở phía đông của Hoa Kỳ. Trường kinh doanh của Đại học Temple, Trường Kinh doanh Fox, cũng được kiểm định bởi Hiệp hội Trường Cao đẳng Kinh doanh quốc tế - kể từ 1934. Trong năm 1998, Đại học Temple thành lập Trường Quản lý Du lịch và Khách sạn. Trường cấp bằng MTHM (Thạc sĩ Quản lý Du lịch và Khách sạn)

Các ngành học tại Temple University

  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Temple University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$8,238

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

SG$8,400

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!