TEG International College

Singapore Singapore

71 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Kể từ năm 1990, Tập đoàn Giáo dục Tyndale là một tập đoàn các công ty tổ chức các khóa học Giáo dục đại học được quốc tế công nhận giảng dạy bằng tiếng Anh. Văn phòng chính nằm tại Singapore, văn phòng liên kết đại học nằm tại Vương quốc Anh. Tập đoàn Giáo dục Tyndale bao gồm Trường Ngôn ngữ Tyndale, Trường Kinh doanh Tyndale, Trường Điện tử Tyndale và Công ty TNHH Tyndale Unicentre. Tập đoàn Giáo dục có mối liên kết với các trường đại học và cao đẳng có thể cung cấp các khóa học phù hợp nhất cho sinh viên. Các chương trình "Khóa học đầu vào", cấp Bằng quốc gia cao cấp BTEC, bằng đại học và sau đại học đều được Tập đoàn tổ chức.

Các ngành học tại TEG International College

  • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Kỹ thuật Kỹ thuật
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại TEG International College

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$8,238

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

SG$2,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

SG$14,800

BẬC CAO HỌC

SG$16,800

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!