STEi Institute

Singapore Singapore

129 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Viện Đào tạo và giáo dục Sirius (STEI) là Tổ chức Giáo dục Tư nhân có đăng ký (PEI) và là tổ chức nhận chứng nhận EduTrust tạm thời. Các khóa học được cung cấp bao gồm: Các khóa họ Ngôn ngữ & Dự bị, Quản lý Khách sạn, Thực phẩm và Đồ uống, Lễ tân và Dịch vụ, Kế toán, Quản trị kinh doanh, thư ký và nghiên cứu hàng hải. STEI có sơ sở đào tạo trong nhà hiện đại để tạo điều kiện học tập. STEI là một trung tâm đào tạo đã được kiểm định bởi City & Guilds quốc tế và LCCI quốc tế. Các chương trình đào tạo bao gồm các chiến lược học tập thông qua bài giảng, thảo luận, thực tiễn và đonhs vai và những giờ giảng viên hướng được hỗ trợ bởi các thiết bị đào tạo phù hợp với phần mềm đào tạo dựa trên máy tính. STEI là nằm ở trung tâm khu vực thành phố và dễ dàng tiếp cận bằng các phương tiện giao thông công cộng.

Các ngành học tại STEi Institute

  • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
  • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại STEi Institute

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$8,238

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

SG$3,000

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

HỌC NGHỀ

SG$8000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!