Singapore Institute of Materials Management (SIMM)

Singapore Singapore

6 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Học viện Quản lý Vật liệu Singapore được thành lập vào năm 1980 với tư cách là một cơ sở giáo dục phi lợi nhuận và tự hỗ trợ, với chất lượng chú trọng vào công ty. Học viện tổ chức các chương trình cấp bằng đại học, bằng, bằng cao cấp và chứng chỉ ngành quanr lý hậu cần, quản lý dây chuyền cung ứng, thương mại trong quản lý dây chuyền cung ứng quốc tế, thương mại quản lý hậu cần, và thạc sỹ hậu cần và quản lý dây chuyền cung ứng. Trường cũng tổ chức đào tạo thông qua các hội thảo, các chương trình và hội thảo trong cơ sở.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Điểm nổi bật tại Singapore Institute of Materials Management (SIMM)

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$8,238

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

SG$8,400

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học