SAA Global Education Centre

Singapore Singapore

17 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

In February 2010, SAA Global Education (SAA-GE) was established. With over 25 years track record as a leading accountancy education provider, SAA-GE has consistently produced a list of prize winners for the ACCA and CAT programs. There are currently more than 5,000 students enrolled, from the globe-over.

Các ngành học tại SAA Global Education Centre

  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Luật Luật
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại SAA Global Education Centre

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$12,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

SG$8,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC CAO HỌC

SG$11,000

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!