Tổng quan

Tổng quan

Trường cao đẳng Parkway College là một tổ chức giáo dục tư nhân được thành lập tháng 2 năm 2008 tại khuôn viên trường Bukit Merah, Singapore. Đây là một công ty con của Giáo dục Parkway Pte Ltd. Trường đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về giáo dục chất lượng trong các ngành khoa học sức khỏe với các khoa Điều dưỡng, Sức khỏe liên quan và Quản lý chăm sóc sức khoẻ. Trường cao đẳng Parkway được đăng ký với Bộ Giáo dục và tập trung vào việc cung cấp đào tạo lấy sinh viên làm trung tâm để tăng khả năng được tuyển dụng và cung cấp giáo dục đào tạo được công nhận bởi các Ban chuyên môn. Trường cung cấp cơ sở giảng dạy và học tập tuyệt vời để hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp trở thành các chuyên gia y tế có năng lực.

Các ngành học tại Parkway College of Nursing and Allied Health

  • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Parkway College of Nursing and Allied Health

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$8,238

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

SG$8,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

SG$25,150

BẬC CAO HỌC

SG$13,850

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!