Tổng quan

Tổng quan

Trường Nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York mở Trường Nghệ thuật Tisch Châu Á thuộc Đại học New York vào năm 2007. Trường nằm trên đường Kay Siang, Singapore và tổ chức 3 chương trình thạc sỹ chuyên ngành sản xuất phim hoạt hình và nghệ thuật số, biên kịch và điện ảnh. Tất cả hướng dẫn đều được truyền tải bằng tiếng Anh. Chương trình học dựa trên các nguyên tác kể truyện tuyệt vời, và giống các chương trình được tổ chức tại cơ sở ở New York. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ được cấp bằng Thạc sỹ Mỹ thuật của Đại học New York.

Các ngành học tại New York University Tisch School of the Arts Asia

  • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
  • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại New York University Tisch School of the Arts Asia

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$21,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

SG$9,600

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!