Kaplan Financial, Part of Kaplan Learning Institute

Singapore Singapore

84 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Học viện đào tạo Kaplan (Kaplan Learning Institute) trước đây gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân tài chính Kaplan (Kaplan Financial (S) Pte Ltd). Đây là một thành viên của tập đoàn Kaplan – đơn vị quốc tế hàng đầu cung cấp dịch vụ hướng nghiệp & giáo dục cho cá nhân, trường học, doanh nghiệp. Trường đăng ký dưới dạng học viện giáo dục tư thục với Hội đồng giáo dục tư nhân (Council for Private Education (CPE)) theo khuôn khổ đăng ký nâng cao. Kaplan đã được cấp chứng chỉ EduTrust. Trường có khoảng 12,000 sinh viên theo học các khóa học Kaplan Singapore toàn thời gian hoặc bán thời gian. Chương trình đào tạo từ cấp giấy chứng nhận, văn bằng đến tiêu chuẩn chuyên môn của Hiệp hội chứng nhận hành nghề kế toán (ACCA) & hành nghề phân tích tài chính (CFA), bằng MBAs, PhDs. Những lĩnh vực được tổ chức đào tạo bao gồm kinh doanh & quản lý, kế toán & tài chính, kỹ thuật, công nghệ thông tin, truyền thông, giáo dục, khoa học xã hội
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Kaplan Financial, Part of Kaplan Learning Institute

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$8,238

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

SG$8,400

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học