James Cook University Singapore

Singapore Singapore

1924 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học James Cook Singapore (JCUS), được thành lập vào năm 2003, nằm ở Đường Upper Thomson, Singapore. JCUS là cơ sở châu Á của Đại học James Cook và tổ chức các chương trình dự bị đại học, đại học và sau đại học. Các khóa học đại học được tổ chức trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, tâm lý học và kinh doanh. Các chương trình sau đại học bao gồm quản trị kinh doanh (marketing, quản lý nguồn nhân lực, tài chính và kế toán), giáo dục, hướng dẫn và tư vấn, CNTT, du lịch và quản lý khách sạn, và Thạc sỹ/Tiến sỹ Tâm lý học.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại James Cook University Singapore

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$26,580

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

SG$15,300

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

SG$29,570

BẬC CAO HỌC

SG$33,450

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học