Tổng quan

Tổng quan

Trường Sau đại học của Đại học Chicago được thành lập vào năm 1898. Cách làm việc nghiêm túc theo ngành để đào tạo kinh doanh giúp đào tạo sinh viên thành các nhà lãnh đạo đáng kính, tự tin, hiệu quả sẵn sàng đối mặt với những thách thức cam go nhất. Cơ sở tại Singapore của trường nằm trên Đường Penang. Các khóa học được tổ chức bao gồm MBA buổi tối, MBA dành cho quản lý, Tiến sỹ liên kết ngành Kinh doanh/JD, Tiến sỹ ngành Kinh tế tài chính, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Tiến sỹ Kinh doanh - Kế toán, Toán kinh tế và Thống kê, Kinh tế, Tài chính và Khoa học/Hoạt động quản lý.

Các ngành học tại University of Chicago Booth School of Business - Asia Campus

  • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Chicago Booth School of Business - Asia Campus

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$8,238

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

SG$8,400

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!