British Council

Singapore Singapore

122 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Văn phòng chính của Hội đồng Anh Singapore nằm tại Trung tâm đường Napier. 3 trung tâm khác của Hội đồng bao gồm: Trung tâm Marsiling, Trung tâm Tampines và Trung tâm Phát triển Nghề nghiệp. Tại Singapore, công việc của Hội đồng Anh bao gồm giảng dạy tiếng Anh; cung cấp những thông tin mới nhất về học tập tại Vương quốc Anh; và thúc đẩy nền giáo dục và đào tạo Anh. Bên cạnh các khóa học tiếng Anh, các chương trình Đào tạo giáo viên và Đào tạo công ty cũng được tổ chức. Các khóa học chuyên ngành Nghệ thuật, Múa, Kịch, Điện ảnh và Nội dung số và Văn học cũng được Hội đồng Anh tổ chức.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Điểm nổi bật tại British Council

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$8,238

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

SG$8,400

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!