Auston Institute of Management

Singapore Singapore

113 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Học viện quản lý Auston (Auston Institute of Management) cung cấp một loạt các văn bằng và các khóa họcvới nhiều cấp độ để chuẩn bị cho sinh viên cho vai trò quản lý trong ngành công nghiệp. Chiếm diện tích khoảng 16.000 mét vuông, khu học xá Auston bao gồm các cơ sở đào tạo và hành chính của các Khoa Kinh doanh (tập trung trong các lĩnh vực Kế toán chiến lược, quản lý và Tài chính, Quản lý Công nghệ, Hệ thống thông tin, máy tính, tiếp thị, và nguồn nhân lực quản lý), Khoa máy tính và Kỹ thuật, Khoa Ngôn ngữ tiếng Anh. Auston của Chứng chỉ và chứng chỉ nâng cao được công nhận bởi Hội đồng công nhận đào tạo, Tây Úc.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Auston Institute of Management

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

SG$3,600

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

SG$8,400

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

SG$12,266

HỌC NGHỀ

SG$7800

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!