Tuyển sinh

UIC có một quy trình tuyển sinh theo hệ thống. Tất cả các ứng viên quốc tế có nguyện vọng theo học tại UIC phải đáp ứng những điều kiện dưới đây:

  1. Bằng chứng điểm Đọc và Viết của bài kiểm tra SAT tương đương 570 hoặc cao hơn (đối với bài kiểm tra SAT tháng 3 năm 2016 trở lại)
  2. Điểm thành phần Tiếng Anh ACT đạt 24 hoặc cao hơn
  3. Điểm cấu thành Tiếng ngữ Anh AP đạt 4 hoặc cao hơn
  4. Điểm IB đạt 5 hoặc cao hơn đối với bài kiểm tra Ngôn ngữ và Văn chương Anh
  5. Hoàn tất Tiếng Anh Cambridge IGCSE (5 môn hay bậc O với kết quả A, B hay C).
  6. Những sinh viên có tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ đến từ các nước có tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.
  7. Những sinh viên có tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ đã hoàn thành hai năm liên tiếp một chương trình trung học phổ thông hay đại học toàn thời gian ở Mỹ hay ở một quốc gia nơi có tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức duy nhất. Quyết định miễn trừ sẽ được dựa trên bảng điểm chính thức.
  8. Những sinh viên có tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ có ít nhất một năm làm việc toàn thời gian tại Mỹ hay ở một quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức duy nhất. Ứng viên sẽ phải nộp thư của lãnh đạo công ty, chứng nhận bạn đã làm việc ít nhất 12 tháng liên tục, qua đó chứng minh được năng lực Anh ngữ của ứng viên.

Chi phí & Học bổng

Chương trình Học phí Đảm bảo

Tân sinh viên bậc cử nhân sẽ được phát phụ lục học phí được đảm bảo bởi UIC. Điều này nghĩa là mức học phí và các khoản phí khác sẽ không tăng thêm trong suốt bốn (4) năm học của chương trình cử nhân mà bạn theo học. Điều này cũng sẽ giúp bạn thêm phần chắc chắn về chi phí du học, và chỉ có một số trường đại học tại Hoa Kỳ đảm bảo điều này.

Học bổng Danh dự của Trường

Khoa Danh dự có nhiều chương trình học bổng dựa-vào-thành-tích và dựa-vào-nhu-cầu-tài-chính cho tân sinh viên, sinh viên chuyển tiếp và sinh viên đang theo học tại trường. Để được xem xét cấp Học bổng Danh dự, bạn phải điền vào bản đăng ký Khoa Danh dự trong quá trình hoàn tất hồ sơ ứng tuyển vào UIC.

Các chương trình học bổng khác

Nhiều văn phòng và bộ phận trên khắp khu học xá cũng cấp học bổng cho cả tân sinh viên lẫn sinh viên đang học tại UIC.