Các điểm đáng tự hào

Dưới đây là một số giải thưởng và chứng nhận mà UIC đã dành được:

  • Đánh giá nghiên cứu đại học cao nhất được cấp bởi Quỹ Carnegie
  • Hạng #1 về Chương trình Kinh doanh ở Chicago và Hạng #56 Toàn quốc về Chương trình Kinh doanh bậc Cử nhân theo U.S. News & World Report
  • Top 10 Khu học xá Đa dạng nhất - U.S. News & World Report
  • Top 10 đối với các Chương trình Khởi nghiệp – Khảo sát The Princeton Review 2009
  • Top 25 Trường dạy Thiết kế Tốt nhất Thế giới - Business Insider
  • Top 80 Trường Đại học Quốc gia hệ Công lập Tốt nhất - U.S. News & World Report
  • Top 200 Trường Đại học Toàn cầu – Viện Đào tạo Đại học Thượng Hải và Xếp hạng Các trường Đại học Thế giới của Times Higher Education