Search Roosevelt University

International Student Admission

More in this section...

Tổng quan

Đại học Roosevelt có 3.239 sinh viên đại học

Nhịp đập trái tim cộng đồng Roosevelt luôn mạnh mẽ, táo bạo. Trí tuệ giảng viên của trường luôn tỏa sáng vì họ không chỉ dạy lý thuyết. Dòng máu đó tỏa ra từ những lớp học, nơi kinh nghiệm chuyên môn thực tế và cơ hội luôn giúp sinh viên có hiểu biết toàn diện và quan yếu. Nhịp đập đó vang lên từ những sinh viên đầy hoài bão, giàu nhận thức xã hội và luôn thôi thúc góp phần tạo nên những điều lớn lao hơn.  

Bậc đại học…

  • Sinh viên có thể lựa chọn trong 70 chương trình đào tạo đại học.
  • Roosevelt có các chương trình du học nước ngoài, cho sinh viên thấy thế giới.
  • Chương trình chất lượng cao dạy sinh viên biết cách tư duy mới.
  • Chương trình trợ giáo hỗ trợ cho sinh viên thành công và ngoài cơ hội thực tập, chương trình còn trang bị cho họ những gì mà công việc chuyên môn thực tế kỳ vọng ở họ.

Sau đây là một số thông tin dành cho sinh viên quốc tế