Tổng quan

Tọa lạc ở trung tâm của Châu Á, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông là một trường đại học nghiên cứu trẻ trung và ưu tú. Xếp thứ 30 trên thế giới theo Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS (2018), HKUST cung cấp các chương trình Sau đại học cả truyền thống lẫn hệ nghiên cứu của rất nhiều chuyên ngành như Khoa học, Kỹ sư, Quản trị Kinh doanh, Khoa học Xã hội và Nhân văn, cũng như các khóa học liên ngành, nghiên cứu sinh Tiến sĩ, các khóa học cấp bằng Thạc sĩ.

  • Chương trình nghiên cứu bậc Sau Đại học

Hai loại hình chương trình nghiên cứu sau đại học (RPg) được cung cấp là Thạc sĩ (MPhil) và Tiến sĩ (PhD). Cả hai chương trình đều đòi hỏi hoàn thành giờ lên lớp, nghiên cứu độc lập, và bảo vệ thành công luận án. Thời lượng khóa học thường là 2 năm đối với chương trình Thạc sĩ toàn thời gian và 3 đến 4 năm cho Chương trình Tiến sĩ toàn thời gian, tùy thuộc vào trình độ đầu vào.

  • Các chương trình Thạc sĩ Học thuật

Sinh viên theo chương trình Thạc sĩ hệ giảng dạy lên lớp (TPg) phải hoàn thành yêu cầu tối thiểu về các môn học và đề tài luận văn nếu có. Các chương trình cấp bằng TPg gồm có các chuyên ngành như Thạc sĩ Khoa học Xã hội (MA), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Thạc sĩ Khoa học (MSc), Thạc sĩ Chính sách Công (MPP) hoặc Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Lãnh đạo (EMBA). Thông thường thời lượng khóa học từ 1 đến 2 năm học toàn thời gian.

Xem chi tiết về các chương trình