Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

School of Chemistry - International Masters Excellence Scholarships

Leeds, United Kingdom
Fees

Giá trị học bổng

10% of fees

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

14 April 2023, 16 June 2023

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

University of Leeds

Suất học bổng

5 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

10% tuition fee reduction

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

In Person

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Automatic, Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

UK/International: International

Summary: These competitive scholarships are awarded in the form of a 10% tuition fee reduction to international candidates who demonstrate outstanding academic achievement. There are limited scholarships available.

Eligibility criteria 

To be considered for the scholarship you must: 

  • be classified as an International student for tuition fee purposes  
  • have applied for 2023/2024 entry for a Masters programme included in the eligible courses section 
  • be a self-funding student 
  • demonstrate an excellent academic track record, and be predicted to achieve or have achieved a Bachelor degree with a 2:1 (hons), based on the criteria used by the School for offer purposes, or equivalent 
  • show excellent professional and personal skills evidenced through work experience and/or extracurricular activities 
  • demonstrate the potential to contribute to the social and cultural diversity of our Masters programmes and student community. 

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Apply now by completing the online form. Please note that you will require your University of Leeds Application ID to proceed.

If you apply by the application deadline for a particular stage, you will normally receive a response on or before the decision deadline. If you are offered a scholarship, you must respond by the acceptance deadline. 

If you are unsuccessful in the first stage, your application will not be carried over into the next stage and you should not submit another application.

Hạn nộp

14 April 2023, 16 June 2023

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học