Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Leeds Alumni Bursary - Leeds University Business School

Leeds, United Kingdom
Fees

Giá trị học bổng

10% of fees

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

University of Leeds

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

Value: 10% of tuition fees.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

In Person

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Who is eligible: Graduates of the University of Leeds.

Full eligibility criteria

Graduates of the University of Leeds are entitled to a 10% bursary on tuition fees.

Who is eligible?

To be eligible you must:

  • Have previously studied at the University of Leeds at an undergraduate or postgraduate level, and this includes incoming study abroad students. See the later section further down this page to find the small number of previous courses that are not eligible for the alumni bursary.
  • Be registering for an award leading to a postgraduate qualification (with the exception of the Postgraduate Certificate in Education (PGCE)), see the full list of awards eligible for the alumni bursary.
  • Be self-financing for at least part of the cost of your tuition fees. You are deemed to be self-funding if you have support from a friend or relative, or if you are receiving a postgraduate loan from the UK government.
  • Have commenced your studies from September 2016 onwards. The bursary cannot be awarded retrospectively.

How much is it worth?

The University will pay 10% of the self-funded portion of your tuition fees. The bursary will not be applied in the overtime (writing-up) period for research degree students, taught students who are re-sitting examinations or student visitors registering and undertaking miscellaneous study.

The alumni bursary can be awarded in conjunction with other University of Leeds scholarships and awards.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

How to apply

If you think you are eligible you need to email the relevant School or admissions contact for the course you have applied for. If you are a Masters student you can search for these in our Coursefinder. 

In the email you will need to provide information regarding your former studies, the course you have applied for and how you are funded for your tuition fees. We will need to verify that you are a former student and you will need to confirm that you have read the terms and conditions and are self-financing for your tuition fees. You may be asked to provide evidence of your former University of Leeds award. If your course is of more than one year's duration you will not have to re-apply for the bursary each year.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học