Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

National Precision Engineering Scholarship (NPES)

Singapore, Singapore
Fees

Giá trị học bổng

SG$800.00 (13,333,333 đ)

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Học nghề

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Nanyang Polytechnic

Suất học bổng

Không xác định

Thông tin thêm

Covers monthly allowance of SG 800 for the three year duration of the course of study and opportunity to be supported for a fully-paid up to six months overseas attachment programme to Germany, Switzerland, Austria, Holland, UK, USA or Japan.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

Applicant must apply this course as their first choice in JAE each year. If shortlisted, applicants must pass the NPES interview.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Application will commence during the Joint Admission Exercise (JAE) in January of the following year.

Tư vấn du học