Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Free products/services

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Học nghề

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA)

Suất học bổng

2 mỗi năm (avg)

Dịch vụ/sản phẩm miễn phí

  • Full waiver of tuition fees

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

Singapore , All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

Awarded to diploma students who possess outstanding artistic qualities in their discipline of study and have an excellent track record of achievements in the arts industry as evidenced by letters of recommendation from his/her home country institutions, respected bodies or recognised industry players. The recipients of this prestigious award are recommended by the respective Deans & Vice-Deans of Schools or Lecturers during the entrance test / audition / interview.

Cách nộp đơn

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học