Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

INSEAD Syngenta Endowed Scholarship(s) for Emerging Country Leadership

Singapore, Singapore
Fees

Giá trị học bổng

SG$22,500.00 (375,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Expected August 2023

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

INSEAD Asia Campus

Suất học bổng

Không xác định

Thông tin thêm

EUR €22,500 total value

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

This scholarship will be offered to students who demonstrate outstanding academic achievement and promise; aptitude for business and financial management; leadership potential; and a commitment to contributing to their country or region at some point in the future. Two scholarships will be awarded per class. Students must be a national of an emerging economy and have spent a substantial part of their lives in the developing world, in education and/or professional experience. Experience in industry will be considered a plus. Preference will be given to candidates who require proven financial assistance.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Applicants must submit online application form and submit with essays.

Hạn nộp

Expected August 2023

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học