Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

INSEAD MBA '70 Special Profile Endowed Scholarship

Singapore, Singapore
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Expected August 2023

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

INSEAD Asia Campus

Suất học bổng

Không xác định

Thông tin thêm

Up to EUR €15,000

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

The award will be made to a candidate whose background, work experience and personal profile will bring an additional and unique diversity to INSEAD and in the future to their own communities as INSEAD alumni. The '70 class wishes to support well-qualified individuals from poor backgrounds who would not otherwise be able to attend INSEAD and thereby empower them through the INSEAD experience. Such special profiles can be candidates from socially, economically and/or politically challenged countries. Candidates admitted to the MBA Programme with the above mentioned profiles will be considered. Financial need will be taken into consideration.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

To be considered for this award, candidates must complete the INSEAD Alumni Fund (IAF) Special Profiles Scholarship application.

Hạn nộp

Expected August 2023

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học