Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

INSEAD Master in Finance National Diversity Scholarships

Singapore, Singapore
Fees

Giá trị học bổng

SG$5,000.00 (83,333,333 đ) - SG$10,000.00 (166,666,667 đ)

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

INSEAD Asia Campus

Suất học bổng

Không xác định

Thông tin thêm

SG $5,000 to SG $10,000

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

This scholarship is developed to attract excellent candidates from developing countries historically underrepresented in finance education. They must also demonstrate financial need.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Applications may be submitted after students gets admitted to the programme.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học