Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

INSEAD Forte Foundation Fellowship

Singapore, Singapore
Fees

Giá trị học bổng

SG$15,000.00 (250,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Expected August 2023

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

INSEAD Asia Campus

Suất học bổng

2 mỗi năm (avg)

Thông tin thêm

EUR €15,000 total value

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Female

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Xem bên dưới

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Các điều kiện khác

The Forte Foundation's mission is to substantially increase the number of women business owners and leaders by increasing the flow of women into key educational gateways and business networks. This is achieved with both monetary and mentoring support. As part of its association with the Forte Foundation INSEAD will award two fellowships a year to outstanding women admitted to the INSEAD MBA programme. Candidates for the Forte Fellowship should exhibit exemplary leadership in one or more ways: academic leadership; team leadership; community leadership; creative leadership. In addition INSEAD will look for measurable academic and personal achievement as well as involvement in issues related to the advancement of women. As Forte is currently a mainly US-based network, it would be an advantage for a candidate to show how she can benefit from it.

Cách nộp đơn

Hạn nộp

Expected August 2023

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học