Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Wellington Kahotea Scholarship - (School Leaver Scholarships for Outstanding Achievements)

Kelburn, New Zealand
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Victoria University of Wellington

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Accommodation
  • Stipend

Thông tin thêm

Up to NZ $35,000 over three years

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

The scholarship package includes full accommodation costs at a Victoria University of Wellington Hall of Residence in your first year, plus a stipend for three years. For students who are not in a Hall, the stipend can be taken uniformly across the three years or weighted higher over the first year.

  • Applicants are automatically considered for a Kahotea Scholarship upon application for a Totoweka Scholarship, and the top Tangiwai Scholarship applicants will be considered. To be considered a top Tangiwai applicant, it is expected applicants will have achieved at least 100 NCEA Excellence credits (or the equivalent in another qualification) in Year 12. These Excellence credits can be at Level 2 and/or at Level 3, but must have been attained in Year 12.
  • Applicants will then be considered based on achievement within the areas of culture, community involvement, leadership, or equity.
  • Recipients must meet all the criteria and regulations of either the Wellington Tangiwai or the Wellington Totoweka Scholarship.

Tenure: Three years

Number offered: Dependent on applications

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Applicants are automatically considered for a Kahotea Scholarship upon application for a Wellington Tangiwai, Totoweka and/or Raukaraka Scholarship.

Applicants will be considered based on their academic achievement as well as the areas of culture, community involvement, leadership, or equity, depending on the scholarship they applied for.

Recipients must meet all the criteria and regulations of either the Wellington Tangiwai, the Wellington Totoweka or the Wellington Raukaraka Scholarship.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

A completed online application must be submitted by 4:30pm on the closing date. Late or incomplete applications will not be accepted. Any required supporting documentation (including references) must also be received by 4:30pm on the closing date in order for the application to be considered.

Closing Date(s): 1 September

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học