Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

University of Otago New Frontiers Entrance Scholarship

North Dunedin, New Zealand
Fees

Giá trị học bổng

NZ$2,000.00 (33,333,333 đ) - NZ$4,000.00 (66,666,667 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Học nghề, Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

University of Otago

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

Between NZ $2,000 and NZ $4,000 (dependent on the level of academic achievement at school)

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Học nghề

Các điều kiện khác

Application for all Entrance Scholarships are normally open to students who meet the requirements

  • International students who have completed Year 12 and have completed or are in the process of completing Year 13 at a New Zealand school, or an equivalent foundation level course at a New Zealand tertiary institution;

Or

  • International students who have completed an internationally recognised qualification at an overseas high school, such as A Levels, International Baccalaureate, or ATAR, AND have achieved excellent grades MAY be invited to apply. Please do not ask to apply, an "Apply Now" button in eVision will only appear for invited applicants who are nominated by the International Office after completing enrolment at the University of Otago.

AND

  • Are intending to enrol or have enrolled for the first time for first-year (100-level papers), full-time degree-level, undergraduate study at the University of Otago.

BUT

  • Those who have studied more than 0.4 EFTS at any University or tertiary institution at degree-level or higher are not normally eligible.

Specific eligibility criteria for this Scholarship

In addition to the above eligibility criteria, those intending to commence study in programmes such as Health Sciences First Year or the intermediate year of professional degrees not offered at the University of Otago (e.g. Engineering) are not eligible for this scholarship.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Applicants who have achieved highly in another official secondary school qualification or who have gained high pre-degree level tertiary grades may also be considered by, and at the discretion of, the Deputy Vice-Chancellor External Engagement, or nominee.

Selection will be based on academic accomplishments, measured by official secondary school qualifications or pre-degree level tertiary Grade Point Average.

Please note, this scholarship is not automatically awarded and therefore, you must submit a completed application through eVision to be considered for this scholarship. 

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

All applications for Entrance Scholarships are done through eVision, the University's student management system. In order to apply for a scholarship, you will be required to go through the first stages of enrolment at the University of Otago to access the Entrance Scholarship online application. 

In the Entrance Scholarship application, there are no 'not compulsory' sections of the application required to be completed but you must fill in the compulsory sections and submit it.

Before going through the application process, it is important to ensure that you are adequately prepared to begin the application. 

Closing date: 4 March for Semester 1 start

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học