Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

University of Canterbury Alumni Scholarship (School-Leaver Scholarship)

Upper Riccarton, New Zealand
Fees

Giá trị học bổng

NZ$5,000.00 (83,333,333 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

University of Canterbury

Suất học bổng

2 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

Financial assistance at a value of NZ $5,000

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

Category A scholarships are tenable during full-time study in a programme at the University for an undergraduate degree, in a recipient’s first year of enrolment in a degree programme. Candidates for Category A scholarships must: a. have completed or be completing a university entrance qualification; and b. have been studying at secondary level in the year of application (or, in the case of a gap year, in the year immediately prior).

Category B scholarships are tenable during full-time study at the University in: a. the final year of a programme for an Honours degree; or b. any year of a programme for a postgraduate degree or a postgraduate diploma.  
Tenure: One year
Applicable Enrolment During Tenure: The scholarship is tenable during full-time enrolment in a first year of an undergraduate degree programme at the University of Canterbury

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence
  • Financial need/hardship

Tiêu chí xét học bổng

In making its recommendations the selection committee will consider: a. academic achievement; b. involvement in sporting, cultural and/or community activities; and c. affinity with the objectives of the University of Canterbury Alumni South Island Chapter, as demonstrated in a brief statement required as part of the application. If in any year there are fewer candidates of sufficient merit for a category of award than there are scholarships available, fewer awards will be made. In such a case an unawarded scholarship may not be reallocated to the other category

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Applications must be made online at the Scholarships website by 15 August. 

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học