Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

University of Auckland International Student Excellence Scholarship

Auckland Central, New Zealand
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

20 April 2023, 21 November 2023

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

University of Auckland

Suất học bổng

50 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

Up to NZ $10,000 for either postgraduate study and undergraduate study

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

The main purpose of the Scholarships is to attract new international students of high calibre to enrol in undergraduate and postgraduate taught study of one year or more at the University of Auckland. 

Applicable study: New full-fee paying international students undertaking a PGDip or Masters (taught) of 120 points or more or an undergraduate degree (with overseas secondary or post-secondary qualifications)

Tenure: 1 year

Number on offer: Up to 50 

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

The basis of selection will be academic merit, the quality of the letter of application and endorsement by the applicant’s referee. The country of origin of the applicant may be considered by the selection committee to align with the University’s strategic aims. Candidates must have a grade point equivalent (GPE) of at least 6.00 to be eligible for Scholarship consideration 

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Scholarship applications will usually open around six weeks before the closing date. For further information, please contact the university website.

Closing date: 21 November 2023 (Semester One intake) and 20 April 2023 (Semester Two intake)

Hạn nộp

20 April 2023, 21 November 2023

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học