Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

UC Mathematics and Statistics High Achievers Award (School-Leaver Scholarship)

Upper Riccarton, New Zealand
Fees

Giá trị học bổng

NZ$2,000.00 (33,333,333 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

University of Canterbury

Suất học bổng

6 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

Financial assistance at a value of NZ $2,000

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

This scholarship recognises and supports high-achieving students at Te Whare Wānanga o Waitaha | University of Canterbury who are entering their first year of a programme for a BA, BDataSci, or BSc degree and majoring in Data Science, Financial Engineering, Mathematics, or Statistics.

Tenure: One year
Applicable Enrolment During Tenure: The scholarship is tenable during full-time enrolment in a programme for a Bachelor of Arts (BA) or Bachelor of Science (BSc) degree at the University of Canterbury with:

a major in Data Science and an enrolment in MATH 102 and STAT 101; or
a major in Financial Engineering and an enrolment in MATH 103 and STAT 101; or
a major in Mathematics and an enrolment in MATH 103; or
a major in Statistics and an enrolment in STAT 101

Special Requirements: Must have completed, or be completing, a university entrance qualification and have studied at secondary level in New Zealand in the year of application (or, in the case of a gap year, in the year immediately prior), either (1) in New Zealand, or (2) overseas at Te Aho o Te Kura. International students who meet these requirements are eligible to apply
 

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Financial need/hardship

Tiêu chí xét học bổng

1 In making the recommendation, the selection committee gives equal consideration to:
a. demonstrated commitment to, or interest in, the intended degree programme;
b. academic achievement at NCEA Level 2 or in equivalent university entrance qualifications; and
c. strategic objectives of the University.
5.2 If, in any year, there is no applicant with whakapapa Māori or no applicant who is Pacific/Pasifika
who is of sufficient merit, the scholarship reserved for such students is made available to other
applicants.
5.3 If, in any year, there are fewer candidates of sufficient merit than there are scholarships available,
fewer scholarships are offered.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Closing Date: 11:59 pm (NZT) 15 August (Applications open approximately 8 weeks before this date)

For further information, please contact the university website.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học