Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

NZ$500.00 (8,333,333 đ) - NZ$5,000.00 (83,333,333 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

UP International College - Victoria University of Wellington

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

NZ $500 - NZ $5,000

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

The following scholarships are exclusive to UP Foundation Studies students. They are awarded towards the tuition fees of the first year of undergraduate degree study at Victoria University of Wellington. Students will be assessed for these scholarships upon their completion of the programme, and each student can only receive one of the awards.

NZ$5,000 for a student with good academic grades who is involved in the extracurricular and community activities on offer by UP Education.
NZ$5000 for two students who have a grade point average 80-100%.
NZ$3000 for two students who have a grade point average 70-18%.
NZ$500 for any student at the school’s discretion.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

For further information, please contact the university website.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học