Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

15 June 2023

Fees

Bậc học

Học nghề, Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Auckland University of Technology

Suất học bổng

6 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

 • Tuition fees

Thông tin thêm

New Zealand AUT-NCUK Scholarships: NZ $5,000

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

Burma , Malaysia , Australia , Brunei , Laos , Philippines , Timor-Leste/East Timor , Vietnam , Indonesia , Singapore , Cambodia , Thailand , All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Other

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Học nghề

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

This scholarship is exclusive to international students enrolled in the NCUK New Zealand Global Education Pathway programmes, who wish to study at Auckland University of Technology (AUT).

Tenure:

The scholarship is awarded for one year only.

Eligible intakes - Semester 1 and Semester 2.

ELIGIBILITY CRITERIA

• Applicants must be completing or have completed a NCUK programme (International Foundation Year, International Year One, or Pre-Master’s Programme) as their most recent qualification.

• Applicants must be full-fee paying international students (Note: International students are students who are neither citizens, permanent residents nor resident visa holders of New Zealand or Australia or in the process of applying for the aforementioned categories).

• Applicants must have a current and valid conditional or unconditional offer to study at an AUT programme (Undergraduate level or above, excluding doctoral and at least 120 points).

• Applicants will be asked to provide their AUT Student ID in the box provided on the application form.

• Returning AUT students (i.e. students who have already commenced study at AUT) will not be considered.

• Applicants are required to declare if they have applied for other forms of scholarships both internally (i.e. awarded by AUT) and externally (e.g. government scholarships). The selection committee will take this into consideration.

Tiêu chí xét học bổng

The first six students to be assessed as eligible and accept their offer will be awarded the AUT-NCUK Scholarship.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Application is through the AUT online scholarship portal. Applicants must complete the New Zealand AUT-NCUK Scholarships application form through the AUT Scholarships Database from the link given in the provider site.

CLOSING DATE: Opens from October for following year's intakes (available until all places are filled)

Yêu cầu hồ sơ

  Applicants are required to upload:

  1. Detailed academic transcript with grading scale of the most recent qualification from NCUK;
  2. Graduation certificate or evidence of completion form NCUK;
  3. Current and valid conditional or unconditional offer to study at an AUT programme.

  All documentation must be uploaded by the closing date otherwise the application will be considered ineligible.

Hạn nộp

15 June 2023

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học