Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Ministry of Foreign Affairs and Trade New Zealand Scholarships

Invercargill Central, New Zealand
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Other Discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Học nghề, Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Southern Institute of Technology

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Cost of living
  • Health insurance
  • Travel tuition
  • Tuition fees

Thông tin thêm

Please contact the provider

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Kiến trúc và Xây dựng

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Kiến trúc và Xây dựng

Bậc học

Học nghề

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Scholarships are offered in specific subject areas that are most relevant to the development needs of the recipient's country. This is so they can contribute to making a positive difference to their country when they return home at the end of their scholarship.

Depending on your country you may apply at certificate, undergraduate or postgraduate level.

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Eligible applicants are advised to learn more about the application process and view closing dates on the MFAT website.

Tư vấn du học