Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Go Waitaha Canterbury Scholarship (School-Leaver Scholarship)

Upper Riccarton, New Zealand
Fees

Giá trị học bổng

NZ$5,000.00 (83,333,333 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

University of Canterbury

Suất học bổng

5 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Accommodation
  • Tuition fees

Thông tin thêm

Assistance with fees for accommodation at the Tupuānuku hall of residence, at a value of NZ $5,000, and priority consideration for a place at the hall.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

Applicants must be Year-13 students or on a gap year. Applicants, in the year of application (or, in the case of a gap year, in the previous year), must be attending an Auckland or Wellington school and/or living in the Auckland or Wellington region. At the time of application applicants must have gained NCEA Level 2 with Merit or Excellence endorsement (or equivalent).  By the date advertised on the webpage for UC halls of residence,  applicants must: a. complete the separate UC Application for Accommodation online form,  selecting Tupuānuku as their first preference for accommodation; and b. complete the New Zealand Common Confidential Reference Form. 

Value/Benefits:
a. Assistance with fees for accommodation at the Tupuānuku hall of residence, at a value of NZ $5,000, and priority consideration for a place at the hall.
b. Opportunities to attend, at no cost, educational outdoor recreational field trips in Waitaha Canterbury, organised by the University.
c. Opportunities to attend, at no cost, a range of workshops and seminars organised by the University for personal, academic, and professional development.
d. Opportunities to experience and contribute to the Christchurch regeneration, and to engage with the Christchurch community through membership of the Student Volunteer Army and through small-group projects.

Tenure: One year

Value details : At no cost, educational outdoor recreational field trips in Waitaha Canterbury, organised by the University.
c. At no cost, a range of workshops and seminars organised by the University for personal, academic, and professional development.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

In making the recommendations, the selection committee gives equal consideration to: a. academic achievement; b. potential to benefit from a University of Canterbury education; and c. potential to benefit from the development opportunities offered by the scholarship. Applicants are required to provide a confidential reference in support of these selection criteria.

If, in any year, there are fewer candidates of sufficient merit than there are scholarships available, fewer awards are made. 

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Applications must be made online at the Scholarships website by 15 August.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học